Περιβάλλον και μνημεία- 4ο ΔΣ Μεγάρων

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιήθηκε από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων και την εκπαιδευτικό Ελεάνα Μαργαρίτη τη σχολική χρονιά 2016-2017.

Advertisements

Το Νερό ως ΑΠΕ- 4ο ΔΣ Μεγάρων

Με μια σειρά διαφάνειες παρουσίασε μια από τις ομάδες την εργασία της στο πρόγραμμα για τις ΑΠΕ, το οποίο υλοποίησε η ΣΤ΄ τάξη του 4ου ΔΣ Μεγάρων με το δάσκαλό της Ευάγγελο Καλυβιώτη. Ερεύνησαν τα είδη των ΑΠΕ, σύγκριναν με τις συμβατικές μορφές ενέργειας, βρήκαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, έβγαλαν συμπεράσματα για τη χρήση τους στη ζωή μας.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας- 4ο ΔΣ Μεγάρων

Με τις ΑΠΕ ασχολήθηκε η ΣΤ΄ τάξη του 4ου ΔΣ Μεγάρων με το δάσκαλό της Ευάγγελο Καλυβιώτη. Ερεύνησαν τα είδη τους, σύγκριναν με τις συμβατικές μορφές ενέργειας, βρήκαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, έβγαλαν συμπεράσματα για τη χρήση τους στη ζωή μας. Εδώ παρουσιάζουμε τις εργασίες των ομάδων με τις αφίσες που δημιούργησαν.

1207201331112072013309 DSC01370DSC01368 DSC0137112072013310DSC01369DSC01372

12072013312