3ο Νηπιαγωγείο Μεγάρων- Διαχείριση τροφικών αποβλήτων

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα την διαχείριση τροφικών αποβλήτων, την πρόληψη και αντιμετώπιση στο χώρο του σχολείου. Υλοποιήθηκε από τις νηπιαγωγούς Φωτεινή Κοντοπούλου και Κωνσταντίνα Δουφεξή το 2013-2014.

Advertisements

3ο Νηπιαγωγείο Μεγάρων- Το νερό στη ζωή μας

Το νερό αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά αγαθά της φύσης και είναι αναγκαίο τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν από μικρή ηλικία τη σπουδαιότητά του για τη ζωή μας.

Παρουσίαση περιβαλλοντικού προγράμματος που υλοποιήθηκε από τη Νηπιαγωγό Ελένη Ξυνογαλά το 2012-2013.