7 ΔΣ Ασπροπύργου

Αυτό που εύκολα πετάς, θησαυρός είναι για μας!- 7o ΔΣ Ασπροπύργου

Προσέχω τη γη για να ταξιδεύω- 7ο ΔΣ Ασπροπύργου

Ταπεινό, μικρό βοτάνι- 7ο ΔΣ Ασπροπύργου

Ανα-κυκλώνω στην καθημερινή μου ζωή- 7ο ΔΣ Ασπροπύργου

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από τους εκπαιδευτικούς Τάπα Σοφία και Ρωμανό Άγγελο στο 7ο ΔΣ Ασπροπύργου τη σχολική χρονιά 2015-2016.

 

Υπερτροφές και βότανα- 7ο ΔΣ Ασπροπύργου

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από τον εκπαιδευτικό Σαπουντζή Κωνσταντίνο στο 7ο ΔΣ Ασπροπύργου τη σχολική χρονιά 2015-2016.

Το σποράκι που ταξιδεύει- 7ο ΔΣ Ασπροπύργου

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από την εκπαιδευτικό Ζαϊμη Ελένη στο 7ο ΔΣ Ασπροπύργου τη σχολική χρονιά 2015-2016.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s