Το Νερό ως ΑΠΕ- 4ο ΔΣ Μεγάρων

Με μια σειρά διαφάνειες παρουσίασε μια από τις ομάδες την εργασία της στο πρόγραμμα για τις ΑΠΕ, το οποίο υλοποίησε η ΣΤ΄ τάξη του 4ου ΔΣ Μεγάρων με το δάσκαλό της Ευάγγελο Καλυβιώτη. Ερεύνησαν τα είδη των ΑΠΕ, σύγκριναν με τις συμβατικές μορφές ενέργειας, βρήκαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, έβγαλαν συμπεράσματα για τη χρήση τους στη ζωή μας.

Advertisements

One thought on “Το Νερό ως ΑΠΕ- 4ο ΔΣ Μεγάρων

  1. Pingback: Παρουσιάσεις υλοποιημένων προγραμμάτων 2012-2013 | Περιβάλλον και Παιδεία

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s