ΝΗΠ ΦΥΛΗΣ

Ολοκληρώνουμε παρέα την αυλή μας την ωραία!- Νηπιαγωγείο Φυλής

Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τη σχολική αυλή του νηπιαγωγείου που υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2016-2017 στα πλαίσια του τοπικού δικτύου “Σχολείο Αειφόρο” και του πανελληνίου προγράμματος “Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο”.

Οι μικροί μας κηπουροί που μαθαίνουν για τη γη- Νηπιαγωγείο Φυλής

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από τις Νηπιαγωγούς Κατσαρού Ευαγγελία, Παπαθανασίου Γεωργία, Τσίπρα Σοφία τη σχολική χρονιά 2015-2016.

Advertisements